top of page
גש.png

בכל יום חמישי ניפגש בזום בטרנינג ונעלי בית לשיחה על נושא משתנה ותרגיל כתיבה הביתה שמטרתם להגביר את הסבבה האישית והעולמית. 

מפגשי כתיבה שבועיים בזום

תמונה1.png

Thanks for your order!

מנוי 

2 מפגשי זום (אחרונים!)

גישה לקבוצת הפייסבוק של הפקולטה בה מתקיימים שיתופים, דיונים, ומשחקים להגברת הסבבה האישית והעולמית

גישה מלאה להקלטות של 4 המפגשים שרכשתם

80 ש"ח

bottom of page