top of page
90790689_10221904892315601_4413974204047

הארכיון המלכותי

הפקולטה למדעי הסבבה

Anchor 1

 מפגש 2 - בין בחירות לחירות

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-9.4

מפגש ראשון - Primavera

ההקלטה המלאה של מפגש הבכורה שהתקיים ב-2.4

 מפגש 4 - לשמור על הכתר

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-23.4

 מפגש 3 - מסכות

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-16.4

 מפגש 6 - אהבה חלק א'

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-7.5

 מפגש 5 - הסדר שאחרי הסגר

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-30.4

 מפגש 8 - מתנות הגוף

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-21.5

 מפגש 7 - אהבה וחופש

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-14.5

 מפגש 10 - עונג

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-11.6

 מפגש 9 - מילים ומציאות

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-4.6

 מפגש 12 - סקס ומיניות

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-25.6

 מפגש 11 - אור וחושך

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-18.6

מפגש 14 - מנהיגות פנימית

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-9.7

מפגש 13 - כוחות על וכוחות תחת

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-2.7

מפגש 16 - אהבה זוגית 💞

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-6.8

 מפגש 15 - שפע

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-16.7

מפגש בונוס - הורות

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-20.8

 מפגש 17 - עצמאות מול השתייכות

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-13.8

 מפגש 19 - החלטות

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-3.9

 מפגש 18 - 'הרהורים על הורים'

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-27.8

 מפגש 21 - חשבון נפש

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-24.9

 מפגש 20 - שינויים

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-17.9

מפגש 23 - ערך עצמי

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-8.10

 מפגש 22 - תקווה וייאוש

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-1.10

 מפגש 25 - אדמה

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-22.10

מפגש 24 - איבוד

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-15.10

מפגש 27 - הארה

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-5.11

מפגש 26 - קסם

ההקלטה המלאה של המפגש שהתקיים ב-29.10